Breaking News

important websites : महत्वाची संकेतस्थळे

महत्वाची संकेतस्थळे

महत्वाची संकेतस्थळे

Most Useful important websites : महत्वाची संकेतस्थळे

अ.क्र. विभागाचे नावभेट द्या.
1महाराष्ट्र शासन संकेतस्थळइथे क्लिक करा (Click Here )
2ग्राम विकास व पंचायतराज विभागइथे क्लिक करा (Click Here )
3माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयइथे क्लिक करा (Click Here )
4सामान्य प्रशासन विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
5मुख्य निवडणूक अधिकारी इथे क्लिक करा (Click Here )
6महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग इथे क्लिक करा (Click Here )
7कृषी विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
8पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
10वित्त विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
11महिला बालविकास विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
12जलसंपदा विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
13पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
14महात्मा गांधी रोजगार योजना इथे क्लिक करा (Click Here )
15भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा इथे क्लिक करा (Click Here )
16सार्वजनिक आरोग्य विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
17आदिवासी विकास विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
18सार्वजनिक बांधकाम विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
19नियोजन विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
20प्रधानमंत्री आवास योजना इथे क्लिक करा (Click Here )
21महसूल वन विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
22महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग इथे क्लिक करा (Click Here )
23महाराष्ट्र राज्य पोलीस इथे क्लिक करा (Click Here )
24केंद्रीय लोकसेवा आयोगइथे क्लिक करा (Click Here )
25रोजगार संचालनालयइथे क्लिक करा (Click Here )
26समाजकल्याण विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
27आयकर विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
28आधार कार्डइथे क्लिक करा (Click Here )
29नीति आयोगइथे क्लिक करा (Click Here )
30भारतीय हवामान विभाग इथे क्लिक करा (Click Here )
31भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो - ISRO)इथे क्लिक करा (Click Here )

Check Also

PM Kisan Yojana 15th Installment

PM Kisan Yojana 15th Installment latest Update | PM किसान योजना 15 वा हप्ता २००० रुपये हस्तांतरित

PM Kisan Yojana 15th Installment latest Update : PM किसान योजना 15 वा हप्ता {PM Kisan Yojana 15th Installment } 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी, [PM Kisan Yojana] पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 15 वा हप्ता जारी.

Delhi Air Pollution: Today Live

Delhi Air Pollution : दिल्ली वायु प्रदूषण | What is the solution for indoor air pollution in Delhi ?

Delhi Air Pollution : The air quality in Delhi, Delhi Air Pollution News ,Delhi Air Pollution: Today Live , Delhi Air Pollution: Air Quality