Breaking News

महाज्योती मार्फत MPSC संयुक्त गट परीक्षा (गट ‘ब’ व ‘क’) परीक्षापूर्व प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण व स्टायपेंड 10,000 हजार रुपये मिळणार | आताच अर्ज करा

Application for MPSC – 2023-24 Training : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) संयुक्त गट परीक्षा (गट ‘ब’ व ‘क’) परीक्षेकरीता इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 2023-24 या वर्षामध्ये MPSC संयुक्त गट परीक्षा (गट ‘ब’ व ‘क’) परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी मोफत  ऑफलाईन व अनिवासी पद्धतीने महाज्योती मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याकरीता इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. https://mahitivibhag.com/application-for-mpsc-2023-24-training-through-mahajyoti/

Application for MPSC - 2023-24 Training through Mahajyoti

Application for MPSC – 2023-24 Training through Mahajyoti

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) राज्यसेवा परीक्षेकरीता इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 2023-24 या वर्षामध्ये MPSC परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी मोफत ऑफलाईन व अनिवासी पद्धतीने महाज्योती मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याकरीता इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे.

हे वाचा 👉  (mahajyoti) महाज्योती मार्फत IBPS PO व LIC AAO चे मोफत प्रशिक्षण तसेच रु.6000/- प्रती माह विद्यावेतन मिळणार

महाज्योती मार्फत MPSC संयुक्त गट परीक्षा (गट ‘ब’ व ‘क’) परीक्षापूर्व प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण

Eligibility for benefit of MPSC – 2023-24 training scheme through Mahajyoti

महाज्योती मार्फत MPSC – 2023-24 प्रशिक्षण योजनेच्या लाभासाठी पात्रता

 • 1. विद्यार्थी हा/ही महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा/असावी.
 • 2. विद्यार्थी हा/ही इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी असावा/असावी.
 • 3. विद्यार्थी हा/ही नॉन-क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/असावी.
 • 4. विद्यार्थी हा/ही पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलेले असावे किंवा पदवीच्या अंतिम वर्षाला असणारे विद्यार्थी सुद्धा या प्रशिक्षणाकरीता अर्ज करु शकतात.
 • 5. महाज्योतीच्या कोणत्याही योजनांचा कोणत्याही स्वरुपात लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्याने चालू योजनेसाठी पुन्हा अर्ज करु नये, त्यांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाही.
 • 6. विद्यार्थ्याची अंतिम निवड छाननी परिक्षेद्वारे करण्यात येईल.
 • 7. विद्यार्थ्याचे किमान वय 19 वर्ष व कमाल वय 43 वर्ष पेक्षा जास्त असू नये. दिव्यांग व्यक्तीकरीता वय 45 वर्षेपेक्षा अधिक असू नये.

हे वाचा 👉 SBI Foundation मार्फत विद्यार्थ्यांना 2 लाख रुपये पर्यंत शिष्यवृत्ती, लगेच अर्ज करा | SBI Asha Scholarship Program 2023

Students will get free coaching and stipend of Rs 10,000 thousand for MPSC exam through Mahajyoti

महाज्योती मार्फत MPSC परीक्षासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण व स्टायपेंड 10,000 हजार रुपये मिळणार

 • प्रशिक्षणासाठी एकुण मंजूर विद्यार्थी संख्या – 1500
 •  प्रशिक्षणाचा कालावधी – 08 महिने
 • विद्यावेतन- 10,000/- प्रतिमाह (75% उपस्थिती असल्यास)
 • आकस्मिक निधी- 12,000/- (एकवेळ)

हे वाचा 👉  खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही ! शासन निर्णय जारी | पहा संपूर्ण माहिती

लाभार्थी निवड प्रक्रिया :

 • 1. महाज्योती मार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा.
 • 2. प्राप्त अर्जांची निकषानुसार छाननी करण्यात येईल.
 • 3. छाननीमध्ये पात्र विद्यार्थ्यांची राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या धर्तीवर व अभ्यासक्रमानुसार चाळणी परीक्षा घेण्यात येईल.
 • 4. चाळणी परीक्षेत प्राप्त गुणांकनानुसार मेरीटच्या आधारे व आरक्षित जागांच्या प्रमाणात पात्र विद्यार्थ्यांची यादी व प्रतीक्षा यादी महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

हे वाचा 👉  आता Whatsapp वर मिळणार बँक अकाऊंटची सर्व माहिती | SBIनं ग्राहकांसाठी सुरू केली खास सुविधा | पहा संपूर्ण माहिती | SBI WhatsApp Banking Service

प्रशिक्षणाचे स्वरूप :

 • 1. विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार प्रशिक्षण देण्यात येईल.
 • 2. प्रशिक्षण अनिवासी स्वरुपाचे असेल.
 • 3. प्रशिक्षण हे ऑफलाईन स्वरुपाचे देण्यात येईल.

हे वाचा 👉  सरकारी नौकरीची दररोज नवीन माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा    

आरक्षण :

 • सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे:

Application for MPSC (Group B & C) Examination - 2023-24 Training

समांतर आरक्षण पुढीलप्रमाणे :

 • 1. प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी 30% जागा आरक्षित आहे.
 • 2. दिव्यांगाकरिता 4% जागा आरक्षित आहे..
 • 3. अनाथांसाठी 1% जागा आरक्षित आहे..

Documents required to apply MPSC – 2023-24 training through Mahajyoti

महाज्योती मार्फत MPSC – 2023-24 प्रशिक्षण अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • 1. आधार कार्ड
 • 2. जातीचे प्रमाणपत्र (Cast Certificate)
 • 3. रहिवासी दाखला (Domicile Certificate)
 • 4. वैध नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (नॉन-क्रिमी लेयर)
 • 5. पदवीचे प्रमाणपत्र/मार्कशीट/अंतिम वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मागील वर्षी उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक जोडावे.
 • 6. पासबूक किंवा रद्द केलेला धनादेश
 • 7. दिव्यांग असल्यास दाखला (दिव्यांग असल्यास)
 • 8. अनाथ असल्यास दाखला

हे वाचा 👉  ऊस तोडणी यंत्र (हार्वेस्टर) खरेदीला मिळणार 35 लाखांचे शासनाकडून अनुदान जाहीर, लगेच अर्ज करा | Scheme for Sugarcane Harvesters

How to Apply for Application for MPSC (Group B & C) Examination – 2023-24 Training

महाज्योती मार्फत MPSC – 2023-24 प्रशिक्षणसाठी अर्ज कसा करावा.

 • 1. महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील “Application for MPSC – 2023-24 Training” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा
 • 2. अर्जासोबत तपशीलात नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.

महाज्योती मार्फत MPSC संयुक्त गट परीक्षा (गट ‘ब’ व ‘क’) परीक्षापूर्व प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण

Application for MPSC (Group B & C) Examination – 2023-24 Training ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) :

 

♦ MPSC गट ब प्रशिक्षण [ MPSC (Group-B) Examination ] 2023-24 साठी

mahitivibhag

MPSC गट सी प्रशिक्षण [ MPSC (Group- C) Examination ]  2023-24 साठी

mahitivibhag

हे वाचा 👉  जनरेशन गुगल स्कॉलरशिप मार्फत $2,500 अमेरिकन डॉलर्स शिष्यवृत्ती मिळणार – लगेच अर्ज करा | Generation Google Scholarship

अटी व शर्ती :

 • 1. अर्ज करण्याचा अंतिम दि.15/05/2023 राहील.
 • 2. पोस्टाने किंवा ई-मेल व्दारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
 • 3. जाहिरात रद्द करणे, मुदतवाढ देणे, अर्ज नाकारणे व स्विकारणे याबाबतचे सर्व अधिकार हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांचे राहतील.
 • 4. प्रशिक्षणाकरीता निवड झालेले विद्यार्थी ज्या दिनांकास संस्थेत प्रशिक्षणाकरीता रुजु होतील त्या दिनांकापासुन त्यांना महाज्योतीच्या धोरणानुसार विद्यावेतन लागू होईल. तथापि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणास 75% उपस्थिती असणाऱ्यांनाच विद्यावेतन देय राहिल.
 • 5. कोणत्याही माध्यमातुन व अंतीम निवड प्रक्रियेच्या तसेच प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण व दिशाभूल करणारी असल्यास किंवा या पूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ‘सारथी ‘या कडून योजनेचा लाभ घेतला असल्यास त्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
 • 6. महाज्योतीच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला असल्यास विद्यार्थी या प्रशिक्षणास अपात्र ठरेल.
 • 7. नमुद निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या, अपूर्ण अर्ज सादर करण्याऱ्या किंवा अर्जासोबत कागदपत्रे न सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अर्ज बाद करण्यात येईल.
 • 8. विद्यार्थाचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
संपर्क :
 • अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा 
 • संर्पक क्र – 0712-2870120/21
 • ई-मेल आयडी : [email protected]

Application for MPSC – 2023-24 Training , Apply for MPSC – 2023-24 Training , महाज्योती मार्फत MPSC – 2023-24 प्रशिक्षणसाठी अर्ज कसा करावा , महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा ,महाज्योती ,mahajyoti , Application for MPSC – 2023-24 Training in marathi 

हे वाचा 👉महाडीबीटी शेतकरी योजना साठी नवीन पोर्टल लिंक सुरु | लगेच पहा | Mahadbt Maharashtra Farmer Schemes Farmer Login New Portal 2023


महाज्योती मार्फत UPSC परीक्षासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण Click Here

Application for UPSC – 2023-24 Training through Mahajyoti

Application for UPSC - 2023-24 Training through Mahajyoti

Students will get free coaching and stipend of Rs 10,000 thousand for UPSC exam through Mahajyoti

महाज्योती मार्फत UPSC परीक्षासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण व स्टायपेंड 10,000 हजार रुपये मिळणार

 • प्रशिक्षणासाठी एकुण मंजूर विद्यार्थी संख्या – 1000
 •  प्रशिक्षणाचा कालावधी – 11 महिने
 • विद्यावेतन- 10,000/- प्रतिमाह (75% उपस्थिती असल्यास)
 • आकस्मिक निधी- 12,000/- (एकवेळ)
 • प्रशिक्षणाचे ठिकाण – पुणे ( मध्यम – मराठी )

महाज्योती मार्फत UPSC परीक्षासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण

mahitivibhag

अर्ज करण्याचा अंतिम दि.10/04/2023 राहील.

How to Apply for UPSC Training – 2023-24 through Mahajyoti

महाज्योती मार्फत UPSC – 2023-24 प्रशिक्षणसाठी अर्ज कसा करावा.

 • 1. महाज्योतीच्या www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील “Application for UPSC – 2023-24 Training” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा
 • 2. अर्जासोबत तपशीलात नमुद सर्व कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करून स्पष्ट दिसतील असे स्कॅन करुन जोडावे.
संपर्क :
 • अर्ज भरतांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास केवळ महाज्योतीच्या Call Centre वर संर्पक करावा 
 • संर्पक क्र – 0712-2870120/21
 • ई-मेल आयडी : [email protected]

हे वाचा 👉राज्यात 6 मेपासून छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबिरांचे आयोजन | Chhatrapati Shahu Maharaj Yuva Shakti Career Camp

हे वाचा 👉 प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ! १० लाखापर्यंत अनुदान – उद्योजक होण्याची सुवर्णसंधी

Join Telegram Channel

Check Also

Maharashtra ITI Admission Online 2024

आय टी आय प्रवेश प्रक्रिया 2024 | Maharashtra ITI Admission Online 2024 | admission.dvet.gov.in

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश - Maharashtra ITI Admission Online 2024 | ITI प्रवेश ऑनलाईन अर्ज | ITI Admission Online 2024 | आय टी आय प्रवेश प्रक्रिया | admission.dvet.gov.in

Maharashtra SSC 10th Result 2024

Maharashtra SSC 10th Result 2024 Live | महाराष्ट्र बोर्डाचा दहावीचा निकाल जाहीर,असा करा चेक | इथे 2 मिनिटात मिळेल रिझल्ट

Maharashtra SSC 10th Result 2023 :  महाराष्ट्र बोर्डाचा दहावीचा निकाल 02 जून रोजी जाहीर होणार आहे.दहावी बोर्डाचा निकाल पाहण्यासाठी ..या संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल